Effekten av restriktioner för fisket i Kattegatt och Öresund har jämförts. Fiskpopulationerna i Öresund har mycket högre produktivitet, vilket förklaras av det trålingsförbud som sedan 1930-talet rått i området.