Medetomidine är en substans som används som sövningsmedel inom veterinärmedicin, men som också visat sig ha förmågan att hindra havstulpanens larver från att fästa vid en yta, redan vid mycket låga koncentrationer. Syftet med avhandlingen har varit att undersöka effekter av medetomidine på fisk, och fokus har varit på på tidig påverkan, som uppträder vid låga koncentrationer. Den mest uppenbara effekten av medetomidine är förmågan att göra fiskar bleka. Medetomidine påverkar de hudceller som innehåller pigment (melanoforer) och omfördelar pigmentet i dessa. En annan effekt som påträffats i flera av studierna är att aktiviteten av ett avgiftningsenzym i levern, som skulle kunna innebära att fiskars nedbrytning av skadliga substanser i miljön försämras av medetomidine.