Nedskräpning i haven har varit ett kustproblem så länge vi har haft en storskalig användning av plast i samhället. Fram till idag har engagemanget fokuserat på synligt skräp. Ny kunskap visar dock att problemet med nedskräpning i havet är betydligt mer omfattande än så. En mycket hög koncentration av små partiklar är en ny faktor att ta hänsyn till. Som ofta är de farligaste utsläppen de vi inte kan se med blotta ögat.