En sammanfattning av väder och näringssituation på västkusten åren 2008 och 2009. Det varma vädret gav varmt ytvatten, som i sin tur gav upphov till ihållande syrebrist i instängda fjordar.