Rapporten visar med några olika exempel på möjligheterna att med utgångspunkt från kustområdenas grundläggande förutsättningar för fiskrekrytering och fiskproduktion anlägga ett bredare planeringsperspektiv. Fiskevården är en del av kustens landskapsvård som ju också omfattar naturen under vattenytan.