Vintern 2008 var lindrig, både i fråga om isens tjocklek och utbredning. Frågan är om det är ett tecken på klimatförändring, eller om det bara är en del i en naturlig variation. Under de senaste hundra åren har det funnits perioder som haft lika milda vintrar som denna.