Studier på olika håll i världen visar att havsfåglar är viktiga som indikatorer, inte bara för miljögifter utan även för ekosystemförändringar. Att förändringar fortplantar sig genom systemet och påverkar organismer på flera nivåer visar behovet av en ökad systemförståelse för att göra en ekosystembaserad förvaltning möjlig. Med hjälp av ett digert jämförelsematerial, bland annat över 50 000 ringmärkta ungar på Stora Karlsö genom åren, utgör sillgrisslan en intressant möjlighet att effektivt utnyttja resultaten av marin miljöövervakning.