Vattendirektivet ställer höga krav på den geografiska täckningen när det gäller miljögiftsanalyser, och naturligtvis finns en begränsning i tillgängliga medel för att genomföra detta. De kemiska analyserna är dyra, och det finns med andra ord ett stort behov av att optimera övervakningsprogrammet. Med start år 2008 har vi därför arbetat med samlingsprov istället för individuella prov.