Regelbunden provtagning utgör grunden för faktabaserad hantering av miljöfrågor. Den allt större mängden insamlade data och alltmer komplexa miljöproblem innebär dock att nya verktyg behövs för analys. Visualisering är en kraftfull metod för att analysera och hitta trender i stora mängder data, från flera olika stationer om man så vill. Den nya metodiken gör det också enklare att förutsättningslöst söka efter systematiska fel i mätvärdena.