Den här rapporten redovisar resultat från olika beräkningar av vattenburna kväve- och fosforbelastningen från Sverige till omgivande hav. Den redovisar hur de är framtagna och vad som skiljer i metodik och i förädling av indata. Metodiken har utvecklats och förbättrats under perioden.