Egentliga Östersjön består av en unik blandning av miljöer. Många länder delar på havsområdet och kusterna är mycket variationsrika. Här finns många skyddsvärda områden och arbetet med att säkerställa dessa för kommande generationer pågår både på nationell och internationell nivå.