Som föregångare med stort miljöengagemang startade Helsingborgs stad 1995 ett kustkontrollprogram för att dokumentera och följa det lokala tillståndet i Öresund. Erfarenheter från nästan femton års provtagning och mätning tyder på att mycket har blivit bättre, men undersökningarna visar framför allt på ett hav i förändring.