En miljötragedi utspelar sig längs Västafrikas kust. En fiskeflotta från EU-länder bidrar till att havet töms och lokala fiskare lämnas utan levebröd. I en ny rapport visar Naturskyddsföreningen att den svenska regeringen varit passiv när EU tecknat fiskeavtal med länder i Västafrika. EU har heller ingen kontroll på om pengarna kommer lokalbefolkningen till godo.