Genom att använda en kombination av höjdmodeller för land och hav kan man lära sig en hel del om forntiden, men faktiskt även blicka in i framtiden. Redan idag är tröskeln mellan Bottenhavet och Bottenviken så grund, att Bottenviken om 2500 år kommer att vara en sjö, helt avsnörd från Bottenhavet. Detta kommer naturligtvis att få dramatiska konsekvenser för livet i den nybildade Botniasjön.