Svenskt fritidsfiske har ett stort samhälleligt värde. Fem olika studier av svenskt fritidsfiske mellan åren 2002-2007 presenteras i Fiskeriverkets informationsserie Finfo. Studierna behandlar fritidsfisket ur olika vinklar och belyser den faktiska samhälleliga nyttan och värdet av vårt svenska sport-och fritidsfiske fiske.