Denna avhandling vill öka kunskapen om och förståelsen för hur organiska miljögifter förekommer i Norden, deras förekomst i biota, och deras förändring över tid.