Hur överlever man med en kroppstemperatur strax över fryspunkten? En liten silverfärgad fisk som lever i Antarktis kan ge svaret. Forskning om den märkliga ishavsfisken Pagothenia avslöjar nämligen ett naturens under – och en bloddopare i världsklass.