En redovisning av utvecklingen av salthalt, temperatur och syresituation sedan 1995 i de olika havsområdena.