Sedimenten i Sveriges havsområden ger oss möjlighet att spåra oss tillbaka till tiden före industrialismen, ja till och med ända till istiden. Därigenom får vi en unik möjlighet att beskriva de naturliga förhållandena, och därigenom också veta vad som är antropogen belastning. Ett problem som annars ständigt gäckar dagens miljöövervakare.