Havsmiljön är en årlig rapport om miljötillståndet i Kattegatt, Skagerrak och Öresund. Årets nummer har som minitema den ökade exploateringen av kusten.