Gråsälarna i Östersjön tillhör samma art som gråsälarna i resten av Nordatlanten, men de skiljer sig markant från sina artfränder. De har levt åtskilda så länge att de utvecklat både skilda beteenden och utseenden. Genetiska studier av Östersjöns gråsälar visar dessutom att de är uppdelade i tre skilda bestånd, med mycket litet utbyte sinsemellan. Denna nya kunskap leder till att förvaltningen av Östersjöns gråsälar måste förändras.