Haven runt Sverige blir allt surare. Rapporten har ställts samman till Naturvårdsverket och innehåller både effekter av den marina försurningen och förslag på utökad övervakning. Världshavens ytvatten har minskat ca 0,1 pH sedan nittiotalets början och i haven runt Sverige har det på de flesta platser minskat mer än så. Det kan låta som en liten förändring, men många organismer i havet är känsliga för dessa förändringar. Speciellt gäller det de första stadierna hos organismer med kalk i sig.