Stora brister i global vatteninformation. Den globala konkurrensen om vatten kommer öka mycket i framtiden på grund av befolkningsökning, klimatförändring, ökande produktion mm. Samtidigt visar vår forskning på brister i den globalt tillgängliga informationen för vatten. Bristerna är så stora att även större förändringar i vattenflöden skulle kunna passera obemärkta på många platser runt världen. Avhandlingen visar på systematiska brister i dagens informationshantering. För Sverige visas hur miljöövervakning för vatten missar de områden där föroreningar skulle kunna vara störst. För den globala skalan visas att tillgängligheten till kritisk information faktiskt har minskat de senaste 35 åren och nu nått mycket låga nivåer.