Internationella havsforskningsrådet vill införa hårda restriktioner på torskfisket i Östersjön, men politikerna tillåter ändå att fisket forstätter. Vem vinner, och vem förlorar? En framgångsrik förvaltning kräver att avvägningar görs för att värna det gemensamma intresset. Låt oss rädda torskfisket i Östersjön – tillsammans.