Västerhavet är ett havsområde med många ytterligheter. Djupast, saltast och artrikast av de svenska havsområdena. De många fjordarna är speciella miljöer, rika på både växter och djur. Västerhavet brottas med en del miljöproblem, framförallt överfiske och invandring av främmande arter.