Stora delar av Östersjöns djupvatten lider av syrebrist. Problemet beror i grunden på övergödningen av våra vatten. Det kommer att ta lång tid innan åtgärder för att minska näringstillförseln får märkbara effekter. Tyvärr går det inte att komma undan det långsamma arbetet med att minska utsläppskällorna. Det finns helt enkelt inga genvägar.