Aktionsplanen för Östersjön är ett ambitiöst program för att återställa en god ekologisk status i Östersjöns marina miljö till år 2021. Den nya strategin är ett viktigt steg för att bekämpa den pågående försämringen av miljön orsakad av mänskliga aktiviteter. Målorienterat samarbete i regionen, i kombination med en ekosystemansats, ska leda till nya effektiva sätt att förvalta vårt gemensamma hav.