Sommarblomningar av fintrådiga cyanobakterier är typiska för Egentliga Östersjön. Tros att de uppträder varje sommar, varierar blomningarna både i tid och rum. Detta gör att övervakningen blir svår och oprecis. I avhandlingen undersöks hur detta påverkar uppskattningar av mängd, utbredning både horisontellt och vertikalt samt kvävefixering.