Under de senaste femton åren har vi haft varmare och blötare väder än tidigare. Årsmedeltemperaturen har ökat närmare en grad, och nederbörden omkring sju procent. tillrinningen till havet har också ökat, framför allt i Norrlandslänen samt i södra och sydvästra Sverige.