Effektivare vågkraftverk med datorsimuleringar. I takt med växthuseffekten och sinande oljekällor blir det allt mer nödvändigt att utveckla förnyelsebara energikällor. Mikael Eriksson beskriver i sin avhandling ett verktyg han utformat för att ta fram bättre aggregat för vågkraft.