Giftiga ämnen från alger och cyanobakterier Fintrådiga rödalger och cyanobakterier producerar bromerade dioxiner och ämnen som liknar bromerade flamskyddsmedel visas i denna avhandling. Även om de bromerade ämnen som identifierats produceras naturligt kan de vara giftiga och därmed utgör de en risk för såväl djur som människor som konsumerar dem.