Fiskeriverket har i samråd med Naturvårdsverket och Statens Energimyndighet utarbetat mål för lokala fiskbestånd för vilka generella förvaltningsåtgärder är otillräckliga. Syftet är att bland annat säkra en naturlig utbredning, den biologiska mångfalden och den långsiktigt hållbara produktionsförmågan.