Undersökningar över förekomsten av giftalger behövs för att konsumenterna skall kunna känna sig säkra när de köper odlade musslor.