Det gynekologiska hälsotillståndet hos gråsäl var 2004 mycket bra. Däremot noterades tarmsår hos 43 procent av de undersökta sälarna.