Halterna av dioxiner i strömming har mer än fördubblats i Bottenhavet sedan slutet på 1970-talet. Artikeln beskriver miljögiftsövervakningen i Bottniska viken, med fokus på dioxiner.