Beskrivning av hur förhållandena varit under det gångna året. Ingår som en del i den svenska rapporteringen av miljötillståndet.