Nationell övervakning av gråsälsstammens tillväxt. Övervakningen sker genom att sälarna räknas på de största tillhållen under pälsbytesperioden i maj.