Nationell övervakning av Östersjöns havsörnsbestånd.