Varmare hav gör att stora fiskar slutar växa

En avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, visar att små fiskar växer snabbare och stora fiskar sämre vid högre vattentemperaturer. Risken finns också att hela rovfiskbestånd kollapsar till följd av den globala uppvärmningen.

– Studier på vilda fiskpopulationer visar att tillväxten ökar hos små eller unga individer, men minskar eller förblir oförändrad hos äldre eller större individer när det blir varmare, säger Max Lindmark som doktorerat vid SLU Aqua. Han tillägger dock att även hårt fisketryck under lång tid kan påverka tillväxtmönstren hos vissa fiskpopulationer.

Förklaringen till att större fiskar växer sämre vid högre temperaturer är att ämnesomsättningen hos fiskar ökar ju större djuret är och ju varmare omgivningen är. Klimatuppvärmning kommer därför att öka en fisks behov av föda, vilket i sin tur kan påverka hur de växer och i förlängningen också samspelet mellan arter.