Resultat från miljöövervakningen av sälarna i våra havsområden.