För två av Sveriges tre sälarter, gråsäl och knubbsäl, ser framtiden någorlunda ljus ut, och populationerna tillväxer. För den tredje arten, vikaresäl, är tillväxten av populationen inte så hög som den borde vara, vilket kan bero på en kombination av miljögifter och klimatförändringar.