Miljövervakningen av växtplankton, djurplankton och bakterieplankton redovisas här, och statusen för fria vattnet i de olika havsområdena bedöms utifrån dessa variabler.