Här redovisas miljöövervakningens resultat vad gäller syreförhållanden, näringsämnen, salthalt och temperatur i de olika havsområdena.