Abborren frodas, medan tånglaken minskar och magrar. Artikeln redovisar övervakningen av våra kustfiskbestånd.