Miljöstatusen har försämrats i flera områden sedan ifjol. Orsaken är i vissa fall låga syrekoncentrationer i bottenvattnet, medan det i andra fall är förändringar i artsammansätningen som ligger bakom försämringen.