Avhandling

Undersökning av metagenomet i Östersjöns sediment

Exploring the Metagenome of the Baltic Sea Sediment

Mikroorganismer är fundamentala för ekosystemens funktion. För att kunna studera hela bakteriesamhällen krävs avancerade metoder. I denna avhandling studerades bakteriesamhället i kustnära sediment i Östersjön. Flera nya och bristfälligt kända grupper hittades, många med viktiga ekologiska funktioner och/eller med bioteknologiskt värde.

Relaterad information