Plankton har stor betydelse för övrigt djurbestånd i havet. I haven är växter och djur sammankopplade i en stor näringsväv, där basen utgörs av plankton. Genom att studera vad dessa plankton äter och de rovdjur som i sin tur äter dem, får vi en större kunskap om de olika leden i näringsväven.