Bara två av 10 000 ålhonor klarar sig förbi åarnas kraftverk. Lösningen kan vara en särskild yngelledare, som använts med stor framgång i Halland.