En av de centrala frågor som förbundets miljöanalysfunktion jobbar med är hur utsläpp och naturliga faktorer påverkar vattenkvaliteten. Vi kan nu presentera en uppföljande analys av fosforflöden i Stockholms innerskärgård. Genom att modellera en fosforkälla i taget kan vi visa hur mycket Mälaren, reningsverken, Östersjön respektive sedimenten bidrar till fosforns inverkan på vattenkvaliteten.