Rapporten innehåller en översikt av den kunskap som finns om de ämnesgrupper som studerats, var de finns och hur de används.